Thang nhôm rút đơn Nikita

Thang nhôm rút đơn Nikita

Bảng giá thang nhôm rút đôi Nikita và thông số sản phẩm

Mã thang
Số bậc
Chiều cao
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
RI26
9
2,6 m
7 kg
150 kg
1.450.000
RI32
11
3,2 m
9,5 kg
150 kg
1.550.000
RI38
13
3,8 m
11,5 kg
150 kg
1.750.000
RI41
14
4,1 m
12,5 kg
150 kg
1.950.000
RI44
15
4,9 m
13,5 kg
150 kg
2.150.000
RI50
15
4,9 m
14,5 kg
150 kg
2.550.000

[​IMG]

Thang nhôm rút đơn Nikita RI26
– Chiều cao tối đa thang nhôm rút đơn 2.6m
– Chiều dài rút gọn 0.75m
– Trọng lượng 7 kg
– Số bậc: 9 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng
Thang nhôm rút đơn Nikita RI32
– Chiều cao tối đa 3.2m
– Chiều dài thang rút gọn thang nhôm 0.8m
– Trọng lượng 9,5 kg
– Số bậc: 11 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đơn Nikita RI38
– Chiều cao rút tối đa 3.8m
– Chiều dài rút gọn 0.89m
– Trọng lượng 11,5 kg
– Số bậc: 13 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đơn Nikita RI41
– Chiều cao tối đa 4,1m
– Chiều dài rút gọn 0.9m
– Trọng lượng 12,5 kg
– Số bậc: 14 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày thang: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đơn Nikita RI44
– Chiều cao tối đa 4,4m
– Chiều dài rút gọn 0,93m
– Trọng lượng 13,5 kg
– Số bậc: 15 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày thang nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đơn Nikita RI50
– Chiều cao tối đa 5m
– Chiều dài rút gọn 1.03m
– Trọng lượng 14,3 kg
– Số bậc: 15 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng