Thang nhôm rút đôi Nikita

Thang nhôm rút đôi Nikita

Bảng giá thang nhôm rút đôi Nikita và thông số sản phẩm

Mã thang
Số bậc
Chiều cao
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
AI32
5×2
1,6 – 3,2 m
12 kg
150 kg
2.350.000
AI38
6×2
1,9 – 3,8 m
14 kg
150 kg
2.550.000
AI44
6×2
2,2 – 4,4 m
16 kg
150 kg
2.750.000
AI50
8×2
2,5 – 5 m
18 kg
150 kg
2.900.000
AI56
9×2
2,8 – 5,6 m
21 kg
150 kg
3.000.000

[​IMG]

Thang nhôm rút đôi Nikita AI32
– Chiều cao tối đa rút chữ A 1,60m,
– Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3,2m
– Chiều dài thang nhôm rút gọn 0.85m,
– Trọng lượng 12 kg,
– Số bậc: 2×5 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: Thang rút NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đôi Nikita AI38
– Chiều cao tối đa thang rút chữ A 1,90m,
– Chiều cao tối đa rút thẳng (chữ I) 3,8m
– Chiều dài rút gọn 0.9m,
– Trọng lượng 14 kg,
– Số bậc: 2×6 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày thang nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đôi Nikita AI44
– Chiều cao tối đa chữ A 2,2m,
– Chiều cao tối đa thang nhôm rút thẳng (chữ I) 4,4m
– Chiều dài rút gọn 0.9m,
– Trọng lượng 16 kg,
– Số bậc: 2×6 bậc
– Chất liệu thang nhôm : Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đôi Nikita AI50
– Chiều cao tối đa chữ A 2,5m,
– Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5m
– Chiều dài rút gọn 0.94m,
– Trọng lượng 18 kg,
– Số bậc: 2×8 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng

Thang nhôm rút đôi Nikita AI56
– Chiều cao tối đa chữ A 2,8m,
– Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5,6m
– Chiều dài thang rút gọn 0.98m,
– Trọng lượng 21 kg,
– Số bậc: 2×9 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng thang rút đa năng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKITA
– Bảo Hành: 12 Tháng