Thang nhôm rút đôi Nikawa

Thang nhôm rút đôi Nikawa

Bảng giá thang nhôm rút đôi Nikawa và thông số sản phẩm

Mã Thang
Số bậc
Chiều cao
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
NK-38AI
2×6
1,9m – 3,8m
15,1 kg
150 kg
3.140.000
NK-44AI
2×7
2,2m – 4,4m
16,6 kg
150 kg
3.500.000
NK-50AI
2×8
2,5m – 5,0m
19 kg
150 kg
3.860.000
NK-56AI
2×9
2,8m – 5,6m
21,5 kg
150 kg
3.890.000

[​IMG]

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI
– Kích thước thang rút 90x50x10 cm
– Chiều cao tối đa khi rút chữ A 1,90m,
– Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3,8m
– Chiều dài thang rút gọn 0.85m,
– Trọng lượng 15.1 kg,
– Số bậc: 2×6 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKAWA
– Bảo Hành: 18 Tháng
-Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI
– Kích thước thang rút 93x50x10 cm
– Thang rút có khóa gấp tự động
– Chiều cao tối đa chữ A 2.1m,
– Chiều cao tối đa thang nhôm rút duỗi thẳng (chữ I) 4.4m
– Chiều dài rút gọn 0.9m,
– Trọng lượng 16.6 kg,
– Số bậc: 2×7 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: Thang nhôm NIKAWA
– Bảo Hành: 18 Tháng
-Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI
– Kích thước 100x50x20 cm
– Thang rút có khóa gấp tự động
– Chiều cao tối đa chữ A 2.4m,
– Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5m
– Chiều dài rút gọn 95cm,
– Trọng lượng 19kg,
– Số bậc: 2×8 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKAWA
– Bảo Hành: 18 Tháng
-Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI
– Kích thước 105x50x20 cm
– Thang rút có khóa gấp tự động
– Chiều cao tối đa chữ A 2.7m,
– Chiều cao tối đa thang nhôm duỗi thẳng (chữ I) 5.6m
– Chiều dài rút gọn 98cm,
– Trọng lượng thang rút đa năng 21,5kg,
– Số bậc: 2×9 bậc
– Chất liệu: Nhôm
– Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
– Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
– Nhãn hiệu: NIKAWA
– Bảo Hành: 18 Tháng
-Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm Nikawa đạt cúp 100 thương hiệu nổi tiếng