Thang nhôm rút đoạn Nikawa

Thang nhôm rút đoạn Nikawa NKB

Bảng giá thang nhôm rút đoạn Nikawa NKB và thông số sản phẩm

 thang
Số bậc
Min A – I
Max A – I
Trọng lượng
Giá bán
NKB-43
2×6
0.99m – 1,85m
1,47m – 3,03m
10,7 kg
2.450.000
NKB-44
2×8
1,27m – 2,39m
2.12m – 4,15m
13,5 kg
2.800.000
NKB-45
2×10
1,55m – 2,93m
2,75m – 5,27m
16,7 kg
3.050.000
NKB-46
2×12
1,83m – 3,47m
3,15m – 6,39m
19,5 kg
3.550.000

[​IMG]

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43
Độ rộng chân thang: 50.3cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao chữ A Min size: 99cm
Chiều cao thang nhôm chữ A Max size: 153cm
Chiều cao chữ I Min size: 197cm
Chiều cao chữ I Max size: 318cm
Trọng lượng thang: 10.7kg
Tải trọng thang: 150kg
Bảo Hành: 24 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44
Độ rộng chân thang: 56.3cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao chữ A Min size: 126cm
Chiều cao chữ A Max size: 212cm
Chiều cao chữ I Min size: 261cm
Chiều cao chữ I Max size: 442cm
Trọng lượng thang: 13.5kg
Tải trọng thang: 150kg
Bảo Hành: 24 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45
Độ rộng chân thang: 63.8cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao chữ A Min size: 152cm
Chiều cao chữ A Max size: 265cm
Chiều cao chữ I Min size: 320cm
Chiều cao chữ I Max size: 557cm
Trọng lượng thang: 16.7kg
Tải trọng thang nhôm rút đoạn : 150kg
Bảo Hành: 24 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46
Độ rộng chân thang: 71.1cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao chữ A Min size: 180cm
Chiều cao chữ A Max size: 321cm
Chiều cao chữ I Min size: 367cm
Chiều cao chữ I Max size: 677cm
Trọng lượng thang: 19.5kg
Tải trọng thang: 150kg
Bảo Hành: 24 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm Nikawa đạt cúp 100 thương hiệu nổi tiếng