Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông

Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông

Bảng giá thang nhôm ghế tay vịn phổ thông và thông số sản phẩm

Mã thang
Số bậc
Chiều cao
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
TV03
3
0,6
2,75 kg
150 kg
750.000
TV04
4
0,8
3,15 kg
150 kg
830.000
TV05
5
1
3,65 kg
150 kg
900.000
TV06
6
1,2
4,2 kg
150 kg
970.000
TV07
7
1,4
4,95 kg
150 kg
1.030.000
TV08
8
1,6
5,6 kg
150 kg
1.100.000

[​IMG]

Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông 3 bậc

– Số bậc: 3 bậc
– Chất liệu làm thang nhôm : Hợp kim nhôm
– Kích thước : Chiều cao bậc số 3 xuống đất 60 cm
– Kích thước : Chiều cao cả tay vịn phía trên 112 cm
– Trọng lượng sản phẩm : 2,75 kg
– Bảo hành 12 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông 4 bậc

– Số bậc: 4 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm
– Kích thước : Chiều cao bậc số 4 xuống đất 80 cm
– Kích thước : Chiều cao cả tay vịn phía trên 132 cm
– Trọng lượng sản phẩm : 3,15 kg
– Bảo hành 12 tháng
– Xuất xứ Việt Nam
– Kiểu thang nhôm tay vịn
– Thương hiệu thang ghế Nikita

Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông 5 bậc

– Số bậc: 5 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm
– Kích thước : Chiều cao bậc số 5 xuống đất 100 cm
– Kích thước : Chiều cao cả tay vịn phía trên 152 cm
– Trọng lượng sản phẩm : 3,65 kg
– Bảo hành thang tay vịn 12 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông 6 bậc

– Số bậc thang: 6 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm
– Kích thước : Chiều cao bậc số 6 xuống đất 120 cm
– Kích thước : Chiều cao cả tay vịn phía trên 170 cm
– Trọng lượng sản phẩm : 4,2 kg
– Bảo hành 12 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông 7 bậc

– Số bậc: 7 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm
– Kích thước : Chiều cao bậc số 7 xuống đất 140 cm
– Kích thước : Chiều cao cả tay vịn phía trên 191 cm
– Trọng lượng thang ghế : 4,95 kg
– Bảo hành 12 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm ghế tay vịn phổ thông 8 bậc

– Số bậc: 8 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm
– Kích thước : Chiều cao bậc số 8 xuống đất 160 cm
– Kích thước thang nhôm tay vịn : Chiều cao cả tay vịn phía trên 210 cm
– Trọng lượng sản phẩm : 5,6 kg
– Bảo hành 12 tháng
– Xuất xứ Việt Nam