Thang nhôm chữ A phổ thông

Thang nhôm chữ A phổ thông

Bảng giá thang nhôm chữ A phổ thông và thông số sản phẩm

Mã thang
Số bậc
Chiều cao
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
A15
4×2
1,5 – 3 m
5,5 kg
120 kg
675.000
A17
5×2
2 – 4 m
6 kg
120 kg
725.000
A20
5×2
2,5 – 5 m
6,5 kg
120 kg
845.000
A25
6×2
3 – 6 m
8,3 kg
120 kg
1.100.000
A30
7×2
3,5 – 7 m
9,2 kg
120 kg
1.350.000

[​IMG]

Thang nhôm chữ A phổ thông 1,5m Giá bán 675.000 VNĐ

– Số bậc: 4×2 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
– Kích thước : thang nhôm chữ A 1,5m duỗi thẳng chữ I 3 mét
– Tải trọng 120kg
– Trọng lượng sản phẩm thang : 5,5 kg
– Bảo hành 06 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm chữ A phổ thông 1,7m Giá bán 725.000 VNĐ

– Số bậc: 5×2 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
– Kích thước : Chữ A 1,7m duỗi thẳng chữ I 3,4 mét
– Tải trọng 120kg
– Trọng lượng thang nhôm : 6 kg
– Bảo hành 06 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm chữ A phổ thông 2m Giá bán 845.000 VNĐ

– Số bậc: 5×2 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
– Kích thước : thang chữ A 2m duỗi thẳng chữ I 4 mét
– Tải trọng 120kg
– Trọng lượng sản phẩm : 7,2 kg
– Bảo hành 06 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm chữ A phổ thong 2,5m Giá bán 1.100.000 VNĐ

– Số bậc: 6×2 bậc
– Chất liệu thang: Hợp kim nhôm cao cấp
– Kích thước : Chữ A 2,5m duỗi thẳng chữ I 5 mét
– Tải trọng 120kg
– Trọng lượng sản phẩm thang gấp chữ a : 8,3 kg
– Bảo hành 06 tháng
– Xuất xứ Việt Nam

Thang nhôm chữ A phổ thông 3m Giá bán 1.345.000 VNĐ

– Số bậc: 7×2 bậc
– Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
– Kích thước : Chữ A 3m duỗi thẳng chữ I 6 mét
– Tải trọng 120kg
– Trọng lượng thang gấp chữ a sản phẩm : 9,2 kg
– Bảo hành 06 tháng
– Xuất xứ Việt Nam