Thang nhôm chữ A Nikawa NKY

Thang nhôm chữ A Nikawa NKY

Bảng giá thang nhôm rút đoạn Nikawa NKY và thông số sản phẩm

thang
Số bậc
Chiều cao A – I
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
NKY-4C
4
1,06m – 2,17m
4,64 kg
110 kg
1.050.000
NKY-5C
5
1,33m – 2,67m
5,6 kg
110 kg
1.200.000
NKY-6C
6
1,60m – 3,21m
6,65 kg
110 kg
1.400.000
NKY-7C
7
1,87m – 3,75m
8,1 kg
110 kg
1.500.000

[​IMG]

Thang nhôm gấp Nikawa NKY-4C
Độ rộng chân thang: 42cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao A: 113cm
Chiều cao sử dụng thang nhôm duỗi thẳng chữ I: 226cm
Trọng lượng thang: 4.64kg
Tải trọng thang: 110kg
Bảo Hành: 18 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C
Độ rộng chân thang: 45cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang nhôm: 30cm
Chiều cao thang chữ A : 141cm
Chiều cao sử dụng duỗi thẳng chữ I: 283cm
Trọng lượng thang: 5.6kg
Tải trọng thang: 110kg
Bảo Hành: 18 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm thang nhôm

Thang nhôm gấp Nikawa NKY-6C
Độ rộng chân thang nhôm: 48cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao chữ A: 170cm
Chiều cao sử dụng duỗi thẳng chữ I: 340cm
Trọng lượng thang: 6.65kg
Tải trọng thang: 110kg
Bảo Hành: 18 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm gấp Nikawa NKY-7C
Độ rộng chân thang: 51cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao chữ A: 197cm
Chiều cao sử dụng duỗi thẳng chữ I: 394cm
Trọng lượng thang nhôm Nikawa: 8.1kg
Tải trọng thang: 110kg
Bảo Hành: 18 Tháng
Có bảo hiểm trách nhiệm Bảo Minh cho sản phẩm

Thang nhôm Nikawa đạt cúp 100 thương hiệu nổi tiếng