Thang gấp 4 đoạn chân choãi Nikita

Thang gấp 4 đoạn chân choãi Nikita

Bảng giá thang nhôm rút đơn Nikawa và thông số sản phẩm

Mã thang
Số bậc
Chiều cao A-I
Trong lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
GA37
12
1,8m – 3,7m
10,4 kg
150 kg
1.390.000
GA 47
16
2,32m – 4,7m
11,9 kg
150 kg
1.530.000
GA 58
20
2,9m – 5,8m
14,4 kg
150 kg
1.880.000
GA 69
24
3,5m – 6,9m
18 kg
150 kg
2.750.000
GA 80
28
4m – 8m
20,5 kg
150 kg
3.250.000

[​IMG]

Thông số thang nhôm gấp GA37

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 12 bậc: chiều cao Max: 3,7 m. Chiều cao chữ A: 1,80 m. Chiều cao gấp gọn 1,10 m. Trọng lượng: 11,6 kg.

Thông số thang nhôm gấp GA47

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 16 bậc: chiều cao Max: 4,7 m. Chiều cao chữ A: 2,32 m. Chiều cao gấp gọn 1,28 m. Trọng lượng: 13,5 kg

Thông số nhôm gấp GA58

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 20 bậc: chiều cao Max: 5,8m. Chiều cao chữ A: 2,9m. Chiều cao gấp gọn 1,5m. Trọng lượng: 16 kg

Thông số thang nhôm gấp GA69

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 24 bậc: chiều cao Max: 6,9m. Chiều cao chữ A: 3,5m. Chiều cao gấp gọn 1,8m. tải trọng 18,5 kg

Thông số thang nhôm gấp GA80

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 28 bậc: chiều cao Max: 8m. Chiều cao chữ A: 4m. Chiều cao gấp gọn 2m. tải trọng 20,5 kg